Poročilo s prvega srečanja

Dne 26.05.2017 smo se diplomanti vseh generacij živinorejcev/zootehnikov z našimi profesorji, študenti in sodelavci srečali na Rodici, kjer je potekal ustanovni občni zbor Alumni kluba diplomantov Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Vse prisotne je pozdravil prodekan Oddelka za zootehniko, prof. dr. Peter Dovč in med govorom izpostavil, da je eden izmed pomembnejših vzrokov za ustanovitev Alumni kluba v tem, ker je poklicna vrednost skupnosti tolikšna kot je povezava med njenimi člani, v medsebojnem poznavanju in spoštovanju. Po končanem nagovoru je prodekan besedo prepustil študentom, ki so predstavili pot Društva študentov zootehnike od njegove ustanovitve do njegovega jubileja, ki v letu 2018 praznujejo že 16 letnico svojega obstoja.