Skupinska fotografija članov 2018

V petek, 1. junija 2018 je v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko na Rodici potekalo redno letno srečanje Alumni kluba diplomantov Oddelka za zootehniko BF UL. Predstavitvam izr. prof. dr. Jože Verbič (Ogljični odtis živinoreje), ga. Neža Bric (Predstavitev portala »Top slovenski živinorejci«) in g. Stojan Hergouth (Pogled zaposlovalcev na profil akademsko izobraženega živinorejca) je sledil redni letni občni zbor Alumni kluba in družabno srečanje.