O nas

V želji, da Alumni klub ZOOTBF UL čim bolj povezuje živinorejke in živinorejce, diplomante Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, želimo to uresničiti tudi z različnimi aktivnostmi. V tej smeri načrtujemo organizacijo ogleda bližnjega kmetijskega sejma (npr. Verona, Dunaj), skrb za mreženje zaposlenih na vodilnih mestih v živinorejski stroki in mladih diplomantov Oddelka za zootehniko, vabljenje članov Alumni kluba ZOOTBF UL na zagovore diplomskih in magistrskih del ter strokovnih predavanj. Ena izmed številnih idej za druženje je tudi v organizaciji letne šole za zaposlene in upokojene diplomante Oddelka za zootehniko in še veliko drugih. Dragi diplomanti Oddelka za zootehniko, vabimo vas, da tudi vi podate svoje predloge.

Zadnji petek v mesecu maju oziroma prvi petek v mescu juniju je termin, ki se ga velja zapomniti, saj je to datum našega druženja.

V Svet Alumni kluba diplomantov Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete so izvoljeni:

  • dr. Peter Dovč, predsednik,
  • Kvas Majer Tadeja, namestnica predsednika,
  • dr. Franc Habe, član sveta,
  • dr. Antonija Holcman, članica sveta,
  • Stojan Hergouth, član sveta,
  • Jože Ocepek, član sveta,
  • Darja Prevalnik, članica sveta.

 

Alumni klubi pridobivajo vedno večjo vlogo in prepoznavnost tudi v slovenskem prostoru. Do sedaj jih je registriranih okoli 30, obdobje ustanovitev pa je skoncentrirano na zadnjih deset let. Njihov pomen v kontekstu storitev kariernih centrov je večplasten: kot ambasadorji (prepoznavnost študijskih programov, profilov diplomantov), kot vir znanja in izkušenj (predstavitev karierne poti, poklica, svetovanje ob izbiri študija, povratne informacije o zadovoljstvu s študijem …) in nenazadnje kot povezovalni člen (potencialni delodajalci študentov/diplomantov, prenos znanja).

Glavni cilj je okrepitev sodelovanja med predstavniki trga dela, alumni, članicami Univerze v Ljubljani in študenti, z namenom krepitve mentorstva, povezovanja, izmenjave dobrih praks in nasvetov.

 

Alumni klub Oddelka za zootehniko, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani ima odlične temelje za vzpostavljanje tesnih povezav in sodelovanja, ki kažejo pot k uspehu tega kluba in kar je osnova uspešnih alumnijev.  V Alumni klub diplomantov Oddelka za zootehniko je trenutno včlanjenih okoli 150 članov.

 

Vse diplomante Oddelka za zootehniko vabimo, da se pridružite našemu Alumni klubu preko e-naslova: alumni.klub.zootehnikov@bf.uni-lj.si.